"Piękna Litera" - własny nauczyciel kaligrafii.


Piękna Litera posiada na okładce informację „Podręcznik do kaligrafii” i z całą pewnością jest to podręcznik. Doskonale przemyślany od początku do końca. Zarówno pod względem użytkowym jak i pedagogicznym. Pierwsze co zwraca uwagę to specjalnie szyty i klejony grzbiet który pozwala na swobodne otwieranie książki w każdym miejscu tak, by podręcznik leżał w pełni otwarty tam, gdzie chcemy. Na początkowych stronach znajdziemy wstęp do kaligrafii, czyli słów kilka o stalówkach, obsadkach, atramencie, papierze a także o ustawieniu pióra, pozycji piszącego i wie innych cennych wskazówek. Opisy upiększają rysunki autorstwa Kamili Piazzy.

Podręcznik jest nieco większy od zeszytu szkolnego, zatem bardzo poręczny. Autorki przygotowały dokładne opisy każdej z liter, łącznie z pokazaniem najczęściej popełnianych błędów. Przemyślany układ strony pozwala nam także na dokonanie własnych zapisków na marginesach. Po zapoznaniu się z alfabetem, możemy sami ćwiczyć kaligrafię. Do tego celu służą przygotowane w podręczniku strony, które po skopiowaniu możemy używać jako wzorników.

Dodatkowym atutem, są autorskie ćwiczenia wymyślone przez Ewę. Dzięki nim unikniemy powtarzalności własnych błędów.
Podręcznik powstawał z myślą o ludziach, którzy nie mogą lub nie mają czasu na uczestniczenie w warsztatach kaligraficznych i to się w pełni udało.

Nie bez powodu „Piękna Litera” jest nazwana pierwszym, profesjonalnym podręcznikiem do kaligrafii wydanym przez polskich autorów po drugiej wojnie światowej. Z naciskiem na słowo podręcznik.
Z definicji podręcznik to książka przeznaczona dla ucznia, w której zawarty jest materiał nauczania, przedstawiony za pomocą tekstu, schematów i ilustracji. Wszystko to znajdziemy w „Pięknej Literze”.
Książka by mogła być uznana za podręcznik, powinna spełniać także kilka funkcji. Podręcznik powinien przede wszystkim w przystępny i zrozumiały sposób dostarczać informację i przekazywać wiedzę, jednocześnie zachęcając ucznia do dalszej nauki. Idealne ułożenie opisów poszczególnych grup liter, a następnie dostosowanych do omawianego materiału schematów pokazujących prawidłową budowę każdej z omówionych liter sprawia, że przechodząc w dalszej części do zalecanych ćwiczeń, teorię mamy już opanowaną. Pozostaje praktyka.

Stopniowa zmiana trudności ćwiczeń przychodzi nam jakby automatycznie, pod warunkiem opanowania wcześniejszych grup liter. Funkcja samokształceniowa jest więc spełniona.
Ćwicząc z „Piękną Literą” uczeń pobudzany jest do samodzielnego rozwiązywania problemów. Mogą to być problemy błahe jak źle pisząca stalówka, strzępiący papier czy zalewający atrament albo problemy poważniejsze – złe ułożenie stalówki przy pisaniu, źle wyprowadzane krzywe czy też nie trzymanie się zalecanego nachylenia litery. Wskazówki dotyczące rozwiązania wszelkich problemów, można znaleźć we wstępnej części podręcznika. Trzeba jedynie poszukać. Autorki nie zapomniały o żadnym detalu.

Zarówno język jak i struktura podręcznika są bardzo przyjazna nie tylko dla ucznia uczestniczącego już w warsztatach kaligrafii ale także dla osoby która rozpoczyna przygodę ze stalówką i atramentem. Wszystkie opisy i przykłady wsparte są odpowiednią, czytelną i zrozumiałą grafiką. Jednocześnie pozbawiony jest zbędnych ozdobników w postaci przeróżnych rozpraszających czy wprowadzających w błąd tablic, rysunków czy grafik.
Podręcznik nie ma za zadanie zastąpić nauczyciela ale ma stać się uzupełnieniem wiedzy przez niego przekazywanej. W przypadku „Pięknej Litery”, autorki dosłownie ukryły nauczyciela w części zawierającej ćwiczenia.

Ćwicząc zadania z ostatnich stron podręcznika, w pewnym sensie jesteśmy cały czas „pod okiem” prowadzącej zajęcia. To dość innowacyjny system ćwiczeń, opracowany przez Ewę Landowską. Dzięki niemu sama osoba ćwicząca jest w stanie błyskawicznie wychwycić własne błędy i natychmiast je skorygować. Osobny rozdział pokaże dokładnie najczęściej popełniane błędy przy nauce danego kroju pisma. Czyni to podręcznik bardzo funkcjonalnym.

„Piękna Litera” jest podręcznikiem funkcjonującym. Uczeń korzystający z niego, jest przedmiotem oddziaływania a jednocześnie podmiotem działania, gdyż tekst w podręczniku z łatwością może być przez niego odebrany zgodnie z intencją autorek i dalej uczeń jest prowadzony stopniowo w głąb zagadnień kaligrafii.
W związku z powyższymi faktami, mogę z całą odpowiedzialnością polecić „Piękną Literę” jako doskonały, wręcz perfekcyjny PODRĘCZNIK do nauki kaligrafii. Akurat w tym przypadku unicjały i italiki.

Podręcznik możecie nabyć w tym miejscu:

Zapraszamy także na zajęcia z kaligrafii na najbliższym Pen Show Poland.